Întrebări Frecvente

În ce constă serviciul nostru?

Serviciul nostru este reprezentat de un contract de prestări de servicii funerare, aplicabil oricărui angajat sau colaborator al companiei sau instituţiei contractante. În baza acestui contract, CINTAF va oferi asistenţă funerară şi va asigura furnizarea serviciilor funerare complete.

Ce durată are contractul?

Contractul CINTAF are o durată standard de 1 an, cu posibilitatea prelungirii sale.

Când are un abonat dreptul la furnizarea serviciilor funerare?

Din momentul semnării contractului toţi abonaţii incluşi în contract au acces imediat la serviciile funerare definite.

Cine plăteşte ratele?

Responsabilitatea plăţii ratelor aferente contractului revine angajatorului (companie, instituţie, asociaţie).

Poate fi eşalonată plata?

Da. Pentru a acomoda cerinţele specifice ale clienţilor noştri, CINTAF vă oferă posibilitatea alegerii uneia dintre formele acceptate de plată: săptămânală, bilunară, lunară sau trimestrială.

Există variaţii ale valorii ratelor?

Da, valoarea ratelor poate varia în conformitate cu variaţiile privind numărul de abonaţi incluşi în contract.

Variază valoarea ratei în funcţie de numărul de servicii furnizate într-o anumită perioadă?

Nu. Valoarea ratei nu este influenţată de numărul de servicii solicitate şi prestate.

Cum acţionez în cazul unui deces?

Este doar necesară punerea în contact cu Compania Noastră, dând datele necesare ale persoanei decedate şi locul unde se află, iar noi ne ocupăm de restul.

Poate fi aleasă o anumite firmă de pompe funebre pentru prestarea serviciilor?

Da. Contractul CINTAF garantează libertatea alegerii unui furnizor preferat de către titularul contractului.

Se poate alege locul înhumării persoanei decedate?

Da. Contractul include de formă liberă prestaţia de Serviciu şi transportul la locul înhumării pe care îl decide şi doresţe familia pe Teritoriul Naţional.

Ce se întâmplă când decesul se produce în străinătate?

Atâta timp cât autorităţile Competente vor da autorizaţii, compania noastră de Asistenţă va realiza procedurile necesare pentru transportarea resturilor mortuale din ţara unde s-a produs decesul, până la localitatea specificată de către familie.

Și dacă am alt contract de prestări servicii funerare cu o companie de asigurări, pot factura banii asiguraţi în acest contract?

Da. Noi procedăm la realizarea prestaţiei de Asistenţă Funerară completă şi a familiarilor abonatului, întrucât ei vor avea dreptul de acces asupra capitalului asigurat de această companie. Cu atât mai mult, noi înşine vom oferi asistenţă pentru a avea acces către ei.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi.